Vinsrygg søkte kommunen først

Eit argument for å tildele mest areal til Vinsrygg Maskin er at dei var først ute med søknad til kommunen om kjøp, vel to veker før Kveen AS.

Plass til begge? Fredrik Vinsrygg (t.v.) og Jon Gudbrand Kveen Øvre-Flo held begge fram eit stort og akutt behov for areal.  Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

Eit anna argument har vore ein intensjonsavtale gjort med kommunen då dei kjøpte det første arealet nokre år tilbake.