Skal kartlegge tilgjengelegheit til fiskeplassar i desse vatna

Fylkeskommunen skal kartleggje tilgjengeligheita til fiskeplassar ved m.a. Hornindalsvatnet, Oppstrynsvatnet og Breimsvatnet.

Hornindalsvatnet er med i kartlegginga.   Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Med 75.000 kr i tilskot frå Kartverket kan Sogn og Fjordane fylkeskommune kartlegge tilgjengelegheita til fiskeplassar ved fleire av dei større fiskevatna i fylket.