Vedtak om fellingskvotar for villrein 2019

Illustrasjonsbilde.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har gjort følgjande vedtak om fellingskvotar for 2019 (fordelt på kjønn og alder):

Svartebotnen villreinområde (Stryn/Gloppen) vert tildelt 23 løyve.

Sunnfjord villreinområde vert tildelt 15 løyve.

Førdefjella villreinområde vert tildelt 10 løyve.

Lærdal/Årdal villreinområde vert tildelt 15 løyve og Vest-Jotunheimen villreinområde vert tildelt 40 løyve.