Dette skal Smia nyttast til

Fellesnemnda for nye Volda har vedtatt framtidig bruk av kommunehuset på Grodås.

Smia: I minimum ein dag i veka skal Smia ha tenester som Landbrukskontor/landbrukstenester, byggjesakshandsaming, kart/oppmåling og Planavdeling etter samanslåinga med Volda. 

Nyhende

I fellesnemnda sitt møte torsdag vart framtidig bruk av Smia handsama. Med utgangspunkt i det tilrådde forslaget fremja Eldar Engelund (Sp) nokre mindre endringar til følgande forslag som vart vedteke med seks røyster: