Lanserte ny nettvett-kampanje i skulen:

Halvparten uroa for nettmobbing av barna

Over halvparten av norske foreldre bekymrar seg for om barna deira blir utsette for nettmobbing. Ein tredel peikar på skulen, viser fersk undersøking.

- Eg håper at Nye bruk hue kan bli eit godt verktøy for å kjempe mot mobbing på nett, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).  Foto: Marte Garmann/regjeringen.no

Nyhende

Undersøkinga er gjennomført av Penetrace på oppdrag for Telenor.

Over 1.000 foreldre med barn i alderen 10–15 år har vorte spurde. 55 prosent svarer at dei bekymrar seg for digital mobbing når barna deira er på nett. 56 prosent er bekymra for sikkerheita til barna og at uønskte bilde blir spreidde på nettet.

Telenor lanserte måndag det nye prosjektet sitt "Nye bruk hue", som er utvikla i samarbeid med Kors på halsen – Røde Kors' nasjonale hjelpetelefon for alle under 18 år. Prosjektet baserer seg på eit interaktivt undervisningsopplegg om nettvit og nettmobbing for elevar frå 5. til 10. trinn.

Digital skulegard

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) var til stades under lanseringa måndag, som føregjekk på Bjørnegård skule i Bærum. Han meiner det bør rettast meir merksemd mot digital mobbing.

– Akkurat som lærarar og vaksne er til stades i skulegarden, må vi òg vere til stades i den digitale skulegarden. Vi fornyar no skulen med nye læreplanar som skal takast i bruk frå hausten 2020. Då kjem digital dømmekraft inn som ein del av undervisninga. Eg håper at Nye bruk hue kan bli eit godt verktøy for å kjempe mot mobbing på nett, seier Sanner.

Det er det tiande året at Bruk hue-kampanjen blir gjennomført. Det siste tiåret har kampanjen bestått av ein omreisande skuleturné mot nettmobbing, som har besøkt over 1.400 skular og 370.000 barn og foreldre.

Foreldra peikar på skulen

Nesten kvar tredje tre barn og ungdom mellom 9 og 18 år er utsette for nettmobbing. Ein tredel deler bilde utan løyve, og like mange angrar etterpå, ifølgje ei undersøking frå Medietilsynet.

I Telenors undersøking kjem fram det at 29 prosent av foreldra meiner det er utfordrande at skulen ikkje tar stort nok ansvar for riktig bruk av sosiale plattformer.

– Vi høyrer bekymringa til foreldre, men det hjelper ikkje berre å peike på skulen. Det er eit felles ansvar å sørge for at barna våre har det bra saman på nett, eit ansvar vi i Telenor òg tar. Derfor lanserer vi i dag Nye bruk hue, eit gratis og interaktivt undervisningsopplegg for alle lærarar og skular i Norge som ønsker å kjempe mot nettmobbing og auke nettvit, seier administrerande direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.

Ifølgje Furberg håper dei å kunne nå 300.000 elevar dei neste to åra, og i haust vil dei òg involvere foreldra i undervisninga.

(©NPK)