Stryn Vinterski

Har planane klare

Dette skal dei kommunale støttemidlane nyttast til:

Nøgd: Styreleiar i Stryn Vinterski, Anders Aarnes, seier kommunal støtte vil utløyse nye og viktige sponsormidlar.  Foto: Roger Oldeide (Arkivfoto)

Nyhende

Eit delt Stryn kommunestyre vedtok nyleg eit ekstraordinært tilskot til Stryn Vinterski på 2.540.000 kroner. Pengane har fått adresse i to prosjekt som skal forlenge sesongen og gjere Stryn Vinterski meir konkurrasedyktige.