Samrøystes om utfylling

Politikarane var samde om å fylle ut Vikaleirane.

Vikaleirane: Kommunestyret vedtok samrøystes ei slik utfylling av Vikaleirane.  Foto: Stryn kommune

Nyhende

Det har tidlegare vore stor motstand til å fylle ut Vikaleiarene til næringsareal. Spesielt har nære naboar av Vikaleirane uttalt seg kritisk til utfylling som kan føre til både støyproblematikk, forringing av bustadområde og naturinngrep.