– Beite på innmark og utmark med ulv i nærleiken

Beite på innmark og utmark med ulv i nærleiken er tema på møtet Fylkesmannen si Miljøvernavdeling, Sau og Geit og bondeorganisasjonane held neste veke.   Foto: Jon Kjøs (illustrasjonsfoto)

Nyhende

Fylkesmannen i Vestland, Sau og Geit, Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget inviterer til møte om beitebruk og rovvilt i Dale neste veke.