Kommunane i Nordfjord:

På felles samling om eldrereforma

Arbeidet med den nye eldrereforma var tema då alle kommunane i Nordfjord var samla sist veke.

Stor delegasjon: 15 frå Stryn var på fellesmøtet på Nordfjordeid der kvalitetsreforma «Leve heile livet» var tema. Frå venstre: Rune Hovde, Heidi Vederhus, Oddhild Hilde, Åse Berit Nytun, Aslaug Nygård, Bente Ulvedal, Anita Skarstein, Åshild Heggedal, Berit Hage, Cecilie Myklebust, Lene Drageset, Elin Høyseth, Egil Westvik, Vegard Hareide (student og praktikant) og Karin Aaning.   Foto: Privat

Nyhende

Fylkesmannen inviterte alle dei involverte i planlegginga av gjennomføringa av kvalitetsreforma for eldreomsorg, «Leve hele livet». Fylkesmannen er ansvarleg for den regionale gjennomføringa av reforma saman med KS.