Strikkar brystproteser til kreftråka over heile verda

Flittige hender i Stryn strikkar no brystproteser til kreftråka kvinner i heile verda.

Strikkar brystproteser: Anndi Bergset på Xtra Lekker har sett i gang Knitted knockers-prosjektet i Stryn, der alle som vil kan vere med og strikke brystproteser til kreftråka over heile verda. 

Nyhende

Det er Anndi Bergset med butikken Xtra Lekker som har sett i gang Knitted Knockers-prosjektet lokalt. Alle som vil kan vere med og strikke brystproteser.