Eit småbruk til besvær

Det starta med eit gardskjøp for eit drygt år sidan. Etter det har det vore mykje støy rundt ein liten gard på Lødemel.

Nabo: Matias Lunde er nabo til garden han kjøpte av Undis Nortun Vellene. Det er eit par lange steinkast frå tunet hans og ned til den.  Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

Onsdag sist veke avviste Utviklingsutvalet i Hornindal Matias Lunde sin klage på konsesjonsvedtaket gjort i same utval 6. februar i år, der det er sett som vilkår at han vidarefører ei tiårig jordleigeavtale inngått mellom førre eigar, Undis Vellene, og Eline Fannemel. Lunde ønskjer å nytte arealet sjølv, og gjennom advokat har han nekta for at der føreligg ein gyldig avtale som han burde kjenne til. Han syner også til kjøpekontrakta der det i eit eige punkt står at eigedomen vert seld utan nokon leigeavtalar.