- Resultatet er betre enn det ser ut til

Kommunen sitt underskot på 3,2 mill. kroner vart forklart i formannskapet

krevjande: Rådmann Ann Kristin Langeland orienterte om ein krevjande situasjon for mange tilsette i kommunen i høve drift og samanslåing som går parallelt.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Ordførar Stig Olav Lødemel innleia saka med å lovprise dei tilsette for krevjande arbeid med å drifte ei kommune med få ressursar samstundes som ein byggjer ei ny kommune.