Sak om biogass vidare utan tilråding

Biogass: Bjørn Aage Haugen er dagleg leiar i Innvik AS. Her på besøk i formannskapet ved eit tidlegare høve. 

Nyhende

Stryn kommune kjøpte i 2008 aksjar i Innvik Næringspark for å legge til rette for utvikling av ei berekraftig næringsverksemd i Innvik. I åra etter har Innvik AS lukkast i sitt arbeid, og i tråd med avtala frå 2008 selde kommunen i 2018 800 av aksjane til Innvik Holding AS til pålydande verdi. No ønskjer Innvik Holding AS å kjøpe resten av den 41, 18 prosent store aksjeposten til kommunen.