Dagens leiarartikkel

Post annankvar dag

Frå 1. juli neste år vert postbilane eit meir sjeldant syn langs landevegen.  Foto: Bengt Flaten

Det er alvorleg dersom dårlegare distribusjon betyr krokfot mot medie-mangfaldet

Nyhende

Tysdag kveld vedtok Stortinget med røystene frå regjeringspartia å endre postlova. Konsekvensen vert postlevering annankvar dag frå 1. juli neste år. Men ikkje dei same dagane kvar veke. Vedtaket går ut på annankvar veke med to dagar distribusjon og annankvar veke med tre dagar.