Stryn får 4,6 prosent av SFE-aksjane, Hornindal 0

Onsdag vedtok politikarane i fylkestinget korleis SFE-aksjane skal fordelast. Stryn får 4,6 prosent av aksjane om vedtaket blir ståande. Hornindal, som går over til Møre og Romsdal, får ikkje nokon av SFE-aksjane.

SFE-aksjane: SFE-aksjane vert fordelte slik at dei fem som får mest er Nye Sunnfjord - 15,0 %, Nye Kinn - 10,8 %, Nye Sogndal - 9,0 % og Nye Stad - 6,5 % og Stryn 4,6 %.  

Nyhende

Modellen inneber at 65 prosent av aksjane blir fordelte til kommunane etter folketal, medan 35 prosent blir fordelte likt mellom kommunane.