Takka ja til nytt vaktsamarbeid i barnevernet

Hornindal: Takka ja til interkommunal barnevernsvakt med Ålesund som vertskommune. 

Nyhende

Av saksframlegget heiter det at kommunane i sjustjerna (regionalt samarbeidsforum for kommunar på søre Sunnmøre (journ. anm) ikkje har eit forsvarleg tilbod om barnevernsfagleg kompetanse heile døgnet, medan det er eit krav at dette vert etablert.