Vedtok ekstraløyving på drygt 17. mill. kroner

Hornindal kommunestyre vedtok ekstraløyvinga på 17 mill. til opparbeiding av Løvland-feltet med 44 tomter.

Løvland bustadfelt: I dette området kan opparbeidinga av 44 nye kommunale bustadtomter ta til. Aurstad Tunnel AS er tildelt oppdraget  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Anbodsrunden førte til fire tilbod på opparbeiding av Løvlandfeltet og Aurstad Tunnel AS er tildelt oppdraget med sitt tilbod på kr 20.602.963,50 eks mva.