Intensiverer oppsynet mot ulovleg fiske i Strynevassdraget

Tiltak sett i verk: F.v. Jørn Peder Sætre (styremedlem i Stryn elveeigarlag), Arne P. Sunde (leiar i Nedrefloen grunneigarlag), Rune Bøe (fiskeoppsyn i Strynevassdraget), Knut Løvdal Stauri (leiar Stryn elveeigarlag), Elise Guddal Flo (etterforskar ved miljøavsnittet Vest politidistrikt) og Tor Egedahl (Stryn og Hornindal lensmannskontor). 

Nyhende

Omfanget av ulovleg fiske i Strynevassdraget er truleg større enn det ein har trudd tidlegare. No er det sett i gang tiltak før sesongstart.