Hjelpemiddel med velferdsteknologi:

Skal gje rett teneste til rett tid

Stryn kommune inviterte alle innbyggarane til seminar om velferdsteknologi sist onsdag. Jan Gudmund Skrivervik, leiar i prosjektgruppa, innleia seminaret ved å fortelje om prosessen.

Aktuelle hjelpemiddel: I ein innlagd pause fekk publikum møte ulike leverandørar for hjelpemiddel som kan vere aktuelle. Både digitale varslingar som passar på oss om natta, låsesystem for pårørande/heimeteneste og framtidige tryggleiksalarmar og tenestene som kan knytast opp til desse. Her er Ellen Myrland frå Roomate.  Foto: Berit Melheim

Er det nokon som har vakse opp med teknologi så er det vel vi. Vi har opplevd månelandinga, fått TV i fargar og vi har til og med fått Primula-osten på tube!

Eva Marie Halvorsen, pensjonist
Nyhende

– Vi har møtt både positive, nyfikne og skeptiske reaksjonar, sa han.