125 deltakarar på Flo Aktiv

Nyhende

Om lag 125 born i alderen 7–14 år er med på årets Flo Aktiv veke.