Kjenndalsbreen:

– Det er klart det er trist

Dei to bileta syner eit skremmande tempo på bresmeltinga. – Smeltinga vil truleg gå endå raskare i åra som kjem, seier breekspert Atle Nesje som ønskjer seg kalde somrar og nedbørsrike vintrar.

Kjenndalsbreen anno 1995: Det er berre 24 år mellom desse to bileta. Biletet på staffeliet er frå august 1995, teke av Steinar Sande som var turistvert i Loen.   Foto: Stein Kristian Martinsen

Snittemperaturen er venta å stige med 2–3 grader innan dette hundreåret

Nyhende

Biletet er teke av naturfotograf Stein Kristian Martinsen. Han fortel at det var onkelen hans, Steinar Sande, som var turistvert i Loen, som tok biletet av breen på sitt største i august 1995.