Kven bør slå plenen her?

Kommunen meiner stiftinga Heradsheim bør ta hand om slått og stell av denne hageflekken ved Per Bolstad plass. 

Nyhende

Det er usemje mellom kommunen og Stiftinga Heradsheim om kven som skal ta ansvar for slåinga av den vesle hageflekken ved det tidlegare kommunehuset.