Cruiseturistane:

– Avgjerande viktig for Stryn

– Myten om at cruiseturistane ikkje legg att pengar i kommunen er direkte feil, seier ordførar Sven Flo. For kommunen er cruiseturismen avgjerande viktig.

Cruiseturisme: Ordførar i Stryn, Sven Flo, seier at kommunen vil leggje til rette for heilårsturisme innan cruise i indre Nordfjord.  

Cruiseturismen er ein verdiskapar som involverer mange som kjem i kontakt med cruisenæringa gjennom sitt arbeid

Ordførar Sven Flo
Nyhende

No ser ordføraren fram til 16. juli når Azura og MSC Meraviglia kjem med til saman 12.500 passasjerar til Olden.