Sommarjobb-bygda Loen

Myten om at det er vanskeleg å få sommarjobb for ungdom, stemmer ikkje i Loen. Der er bedriftene avhengige av lokale ungdomar som ferievikarar.

Behov for sommarhjelp: Turistbedriftene i Loen er avhengige av sommarhjelper. Marcus Vangberg jobbar både hos Loen Active, Hotel Alexandra og som guide i Via Ferrata. 

Vi har mange arbeidsvillege og flotte ungdomar som blir her i fleire år. Etter kvart fyller også desse 18 år og søkjer seg gjerne faste jobbar her hos oss seinare– Vi har mange arbeidsvillege og flotte ungdomar som blir her i fleire år. Etter kvart fyller også desse 18 år og søkjer seg gjerne faste jobbar her hos oss seinare

Ingri Grov Kämpf Hotel Alexandra
Nyhende

Fjordingen har kontakta ein del bedrifter i Loen for å høyre korleis bemanninga med sommarhjelpene er.