Utvik:

Kafe Sjøatunet i full drift

Faste gjester: Dagfrid Flatjord (framme t.v.), Kirsten Tisthamar, Trygve Flatjord (bak t.v.) og Kjell Tisthamar har avtale om å møtast til felles middag kvar torsdag. 

Nyhende

Folk i Utvik er glade for at det har blitt løysing for kafédrifta i Utvik, og at Sjøatunet kan vere samlingsplass for fastbuande og gjestar.