Lesarinnlegg frå Anders Hamre Sveen (Raudt):

Kommunen og næringslivet

Anders Hamre Sveen  Foto: Gunnhild Sindre (arkiv)

Nyhende

Stryn kommune kjøper ei rekke varer og tenester, og samhandlar òg på andre måtar med det private næringslivet. Raudt meiner at det er viktig at kommunen er medviten om at kva val kommunen gjer når den handlar, og korleis kommunen ellers opptrer overfor det private næringslivet, har konsekvensar ellers i samfunnet.