Ungdomshusa, vår frilynte arv - del 3:

På dansefest

Men aktivitetane i ungdomslaga, og i husa, var så ymse. Ungdomshusa stod mykje tome og avlåste. Det kunne vere folkeviseleik og skodespeløving til tider, men det store var når det var opne dansefestar for ålmenta. Særleg julefestane var populære.
Nyhende

Og her var det hegn om dagane. Tredje juledag Ljosvang i Indre Hornindal, fjerdedag Heimlund i Innvik, - vågar ein å meine -, femtedag var det Heims-kringla.