Stryn kommune risikerer tvangsmulkt:

10.000 kroner pr. virkedag

Arbeidstilsynet krev opprydding på brannstasjonen

Må utbetre: Manglar inne på brannstasjonen i Stryn kan koste Stryn kommune 10.000 kroner pr. dag om ikkje kommunen finn ei løysing innan 1. februar. Først må kommunen bestemme brannstasjonen si framtidige adresse.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Arbeidstilsynet skriv at Stryn kommune fekk frist til 19. juni med å kommentere tidlegare varsel om tvangsmulkt utan at kommunen har svart opp dette. Arbeidstilsynet pålegg no kommunen å svare opp med tiltak innan 1. februar 2020.