- Nytt kommunestyre må vedta plan for veg til Tverrfjellet

Teknisk sjef med svar til grunneigarane.

Vegen vidare: Det må vedtakast ny planstrategi før det kan bli aktuelt med heilårsveg til Tverrfjellet. I framkant ser vi hyttefeltet Hydla 3.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

- Det føreligg ikkje politisk godkjente planar for framføring av infrastruktur til Tverrfjellet per i dag. Vegsamband frå Hydla til Tverrfjellet lyt vurderast i ny planstrategi 2020-2024, som skal vedtakast av nytt kommunestyre.