Kommunalsjef i Stryn kommune:

Var kopla til vassverk i to år utan å betale

Kommunalsjefen sjølv meiner manglande betaling av tilkoplingsavgift til hytta i Stryn er ein glipp.

I området Hogden mot Tverrfjellet ligg hytter som er tilknytta det private vassverket Tverrfjellvatn. Her ser vi og øvre del av Hydla i sør.   Foto: Illustrasjonsfoto

Dette var ein glipp og det beklagar eg

Nyhende

Anonyme kjelder har opplyst til Fjordingen at ei hytte som plan – og næringssjef i Stryn kommune, Geirmund Dvergsdal disponerer, har vore kopla på eit vassverk i over to år utan at tilkoplingsavgifta på 15.000 kroner var betalt.