Dagens leiarartikkel

Framdrift for E39

E39-brua over mellom Frøholm og Svarstad er ein viktig del av E39 Byrkjelo-Grodås, og gir godt bidrag til totalt innspart køyretid på oppimot ein time.  Foto: Statens vegvesen og Multiconsult

Konspirasjons-teoriar eller ikkje – det er ingen grunn no til å ta krava frå Gloppen til følgje

Nyhende

Ordførarane i Stryn og Hornindal meiner Gloppen kommune sitt krav om utviding av planprogrammet og vurdering av kva standard den nye E39 mellom Byrkjelo og Grodås skal ha, framstår som trenering og omkamp for E39-trasé. Ordføraren i Gloppen avviser dette, og seier han er lei slike skuldingar.