Lesarinnlegg frå Svein Lundevall:

Vern, fag og politikk

Svein Lundevall skriv om vern av blant anna kulturlandskapet i dette lesarinnlegget.

Avslag: Lundevall er mellom anna uforståande til avslaget på Daniel Muri sin søknad om nytt sel på dei gamle stølstuftene.  Foto: Inge Fænn

Nyhende

Eg vil ikkje kimse av at også vern kan ha sin rettkomne plass når ein tek stilling til korleis ein skal bruke og forvalte natur - og kulturlandskap. Men ein må no kome vekk frå at ein i den grad åleine fester politikken til sentralt nivå. Dette gjer at det er «fag» og forvaltning som så sterkt vert marknadsført til regionalt og kommunalt nivå utan grunnfeste i folkevalde organ på desse nivåa.