8.000 kroner i gebyr for manglande bombrikke

Illustrasjonsbilde.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Statens vegvesen gjennomførte ein kontroll ved Kjøs bru måndag.

Av kontrollrapporten går det fram at eitt køyretøy var for tungt på framakslingen og måtte laste av til lovleg vekt før videre køyring. Sjåføren vart gebyrlagd med 2.450 kroner for overlasta. Vidare var eitt køyretøy for breidt i forhold til krava og måtte laste om før han fekk fortsetje turen.

Ein bileigar fekk gebyr på 8.000 kroner for ikkje å ha montert bombrikka på lastebilen.

Ein lastebil hadde to dekk som var under lovleg mønsterdjupn. Sjåføren fekk gebyr på 1.500 kroner for dette, og måtte til verkstad for skifte dekk.

Fem sjåførar måtte fjerne gjenstander i siktsone før vidare køyring.