Vogntoget frå Stryn som forsvann i Vågåvatnet

Laurdag var det 50 år sidan ei ulukke som opptok heile landet: Vogntoget frå Stryn som forsvann i Vågåvatnet. Føraren vart aldri funnen, og før bilen var komen på land igjen skulle det gå endå eit menneskeliv tapt.

Mykje folk: Ulukka hadde oppteke folk over heile landet, og då bilen endeleg vart teken opp frå vatnet i 1970 var det ei stor folkemengde som følgde prosessen.   Foto: Kjell Andersen

Nyhende

Det var Kjell Bolstad frå Hjelledalen som sat bak rattet. Om kvelden søndag 10. august 1969 køyrde han den blå Magirus-bilen til Tenden, 1968-modell og ei nyvinning på bilfronten, austover. Eit nytt og moderne vogntog, opprinneleg påbygd for køyring av dører og vindauge frå Moelven.