– Vi har vald trasé for E39

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er klar på at traseen for E39 Byrkjelo-Godås er valt.

Samferdsleminister Jon Georg Dale: – Vi følgjer med, men det er ikkje aktuelt å gripe inn slik saka står no.  Foto: Rune Sæbønes, Møre-Nytt

Nyhende

– Eg håpar planprosessen vi no er inne i for E39 skal gå best mulig og raskast mulig. Så lenge dagens regjering sit, er trasévala for E39 gjort. Det seier samferdsleminister Jon Georg Dale (Frp) i kommentar til Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad sitt krav om utvida planprogram og vurdering av standard for E39 Byrkjelo-Grodås.