Omregulering og gangveg ved cruisekaia i Olden:

Håpar på å kome til semje med Muri

Gangveg: Nordfjord havn jobbar med alterrnative løysingar til gangveg mellom cruisekaia og cruiseparken. I dag er det inga god løysing på dette i Olden.  Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

Endre Muri sitt krav om reguleringsendring i høve tomta hans ved Mølla, den såkalla "tippen", vart diskutert i formannskapet tysdag.