Kaos på Oldedalsvegen – utbetring tek til i september

Trange tider på Oldedalsvegen!

Nyhende

Det har vore trangt om plassen og til tider kaotiske tilstandar på Oldedalsvegen også i sommar.

Med centimetersklaring har turistbussar, bubilar, personbilar og diverse varetransport klart å lirke seg forbi kvarandre på den mykje trafikkerte vegen mellom Olden og Oldedalen, der ein også finn turistmagneten Briksdalen.

Alt i 2017 løyvde fylkestinget midlar til utbetring av dei verste punkta på denne vegen. Dette skjedde samstundes med at løyvingane til tunnel Veslebygda-Flo og ny Blaksettunnel vart vedtekne. Det vart då også løyvt ein større pott til utbetring av «flaskehalsar» på fylkesvegane, og Oldedalsvegen vart spesielt nemnt.

Men inntil vidare ligg Oldealsvegen der med sine flaskehalsar. Spørsmåla er difor: Kva har skjedd med desse midlane, og kva skjer med Oldedalsvegen?

– Midlane som er sett av skal nyttast til møteplassar seier Dina Lefdal. Arbeidet skulle starte i vår, men det vart utsett til i haust for å unngå arbeid på vegen i den mest hektiske turistsesongen, fylkesdirektør for samferdsle i Sogn og Fjordane, frå årsskiftet også i Vestland fylke.

Direktør: Dina Lefdal, fylkesdirektør for samferdsle i Sogn og Fjordane og påtroppande direktør for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune.   Foto: Bengt Flaten (arkivfoto)

– Når kjem arbeidet med møteplassar i gang?

– Arbeidet er planlagt å starte i løpet av september månad.