Eldrun ønskjer å jobbe til ho vert 70 år, men kommunen seier nei

Reinhaldar i kommunen, Eldrun Drageset, ønskjer å jobbe til ho blir 70 år. Men kommunen seier nei og viser til avtaleverket. Drageset finn det urimeleg i ei tid der alle vert oppmoda om å jobbe lengst muleg.

Uforståande: Eldrun Drageset, eller Elle som ho vert kalla, jobbar som reinhaldar i kommunen. 30. september er det stopp, då må ho slutte sjølv om ho ønskjer å halde fram enno nokre år. 

Nyhende

Elle, som ho helst vert kalla, hadde ikkje tenkt så mykje på kva som venta etter fylte 67 år. Ikkje anna enn at ho rekna med at det var opning for å jobbe lenger dersom ho sjølv ville det. Då avslaget på søknaden om å halde fram låg i postkassa, følte ho seg dårleg behandla etter 20 år i teneste.