Dagens leiarartikkel:

Breane som smeltar

Briksdal Adventure har siste fem-seks åra tilbydd brevandring med utgangspunkt i sommerskisenteret på Tystigen. Dei opplever auka interesse og tek med grupper i taulag frå juni-august. Her er ei gruppe komne fram til breen og får instruksjonar frå ein av guidane.  Foto: Roy Aron Myklebust

Mindre sommarsnø bør kunne rokke Statens vegvesen til tidlegare opning av vegen til Tystigen

Nyhende

Breane som smeltar og sommarsnøen på Tystigen som forsvinn raskare enn nokon gong er utfordrande for turistnæringa.