Godt i gang med Løvland-feltet

Bustadfeltet på Løvland i Hornindal skal vere ferdig opparbeidd til sommaren.

I gong: Einingsleiar i Hornindal kommune, Ståle Hatlelid, fortel at arbeidet med Løvland endeleg er i gang. Arbeidet med å kople bustadfeltet på Løvland til kloakkleidning er godt synleg frå hovudvegen. 

Nyhende

Arbeidet med nye bustadfeltet på Løvland, som skal gi plass til heile 50 bueiningar, er no godt i gang.