Listetopp Kari Synnøve Muri, Stryn KrF:

Gode og tilgjengelege tenestetilbod, livskraftige bygder, fokus på sosiale skilnadar

Fram mot valet vil Fjordingen presentere intervju med samtlege listetoppar til kommunevalet i Stryn og Volda kommunar. Rekkefølgja er tilfeldig, og samtlege kandidatar vert presentert i løpet av denne veka.

Kari Synnøve Muri, 1. kandidat Stryn KrF. 

KrF vil framheve dei eldre som ressurs, med kompetanse, livserfaring og gjerne med ledig tid. Dei må sleppe å kjenne seg på sidelinja, men tvert imot oppleve at dei har sin rettmessige plass som samfunnsaktør

Nyhende

– Kva vert dei viktigaste sakene for ditt parti komande periode?