Per Kjøllesdal (Sp):

- Det blir diskusjonstema

Diskusjonstema: Per Kjøllesdal blir ordførar, men kven som får varaordføraren er enno ikkje kjent.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Den endelege kabalen for Stryn er enno ikkje lagt, men bildet framstår likevel atskilleg klarare her enn for Volda i skrivande stund.