Kontorlokale blir leilegheiter

Nesjebygget: gir Sektorutval for tekniske saker dispensasjon frå reguleringsplanen for bruksendring av 2. etasje i kontor/forretningsbygg til bustadføremål i Nesjebygget. 

Nyhende

Sektorutvalet for tekniske saker i Stryn gjev Bjørk-haug AS løyve til å gjere kontorlokale i Nesje- bygget i Tonningsgata om til leilegheiter.