Kommunedelplan for E39:

Formannskapet sa ja, eitt steg nærare godkjenning

Eit samrøystes formannskap i Stryn gjekk inn for at kommunedelplan for E39 Byrkjelo-Grodås vert vedteken. Endeleg avgjerd fell i neste kommunestyre.

Mot Svarstad: Brua over Nordfjorden, sett frå sørsida, mot Svarstad.   Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Nyhende

Statens vegvesen tilrår at alternativet B1+V3+N+H2 blir vald og lagt til grunn for vidare planlegging av E39 mellom Byrkjelo og Grodås.