Desse artistane kjem på dansegalla neste år

Svensk band: Donnez frå Sverige kjem på Dansegalla i Honndalshallen i 2020. Presse 

Nyhende

Artistlista for dansegallaen i Honndalshallen neste sommar er no klar.