Søndagskaféen på tur til Hoven

Sist søndag var deltakarar på Søndagskafèen frå Stryn og frivillige på tur til Hoven i Loen

Til fjells: Søndagskaféen er ein møteplass ein gong i månaden på Triangelen i Stryn. Til saman 48 deltakarar og frivillige var med på turen til Hoven sist søndag.   Foto: Privat

Nyhende

Stryn Frivilligsentral har hatt to markeringar for 20-årsjubileumet i 2019.