3,6 milliardar til 2.000 nye sjukeheimsplassar

Talet på heildøgnsplassar i sjukeheimar og omsorgsbustader skal aukast med 2.000. Regjeringa set av 3,6 milliardar til formålet.

Regjeringa legg opp til fleire sjukeheimsplassar. Illustrasjonsfoto  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Det viser forslaget til statsbudsjett for 2020.