- Nytt sentraliseringstiltak frå regjeringa, seier Vedum

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2020 å overføre skatteoppkrevjinga frå kommunane til Skatteetaten frå 1. juni neste år.

- Seinast førre veke kom forslaget om å legge ned tingrettar og ta vasskraftinntekter frå kommunane. I dag kom nyheita om at over 200 skatteinnkrevjingskontor i heile landet skal sentraliserast, seier Vedum.  Foto: Hans Holmøyvik (arkiv)

Nyhende

Med det forsvinn 237 lokale skattekontor, og alle stillingane som i dag er kommunale, blir flytta inn under den statlege forvaltninga.