Utbetring av el-installasjonar og tilbakebetaling for Kvivsvegen

På posten for riksveginvesteringar er det i årets statsbudsjett sett av midlar til tiltaka for utbetring av el-installasjonane på Rv. 15 Otta–Måløy.

Oppgradering: Også i år er arbeidet med oppgradering av el-installasjonane i tunnelane på Rv 15 Strynefjellet med i statsbudsjettet. Foto: Statens vegvesen 

Nyhende

Dette er ikkje nye tiltak, men gjeld utbetringa av installasjonane i Grasdalstunnelen og Ospelitunnelen.