Dagens leiarartikkel:

Nei til gangveg

Frustrerte: Per Kjøllesdal t.v. og Sven Flo er kraftig frustrerte over at fylkesutvalet har avvist søknaden frå Stryn kommune om å forskottere gangvegen mellom Loen og Solvik.  Foto: Bengt Flaten

Å avslå søknaden foran nasen på Flo og Kjøllesdal utan å la dei kome til orde, er det same som å smelle døra i andletet på dei

Nyhende

Fylkesutvalet sa førre veke nei til Stryn kommune sin søknad om å forskottere gang- og sykkelveg mellom Loen og Solvik. Med den grunngjeving at prosjektet berre står på marginallista, og at Sogn og Fjordane fylkeskommune ikkje kan binde opp Vestland fylkeskommune.